Aanmelden

Aanmelden voor een eerste afspraak kan via

Erkenning

Al onze therapeuten zijn erkend door de psychologencommissie. psychologencommissie

Voor iedereen

 • Therapie
 • Kind
 • Jongvolwassene
 • Volwassene
 • Koppel
 • Gezin
 • Vormingen & workshops
 • ouders
 • leerkrachten
 • hulpverleners
Binnenkort: workshop vechtscheiding (8/5/2017)

Problematieken

Waarvoor kan je bij ACSI terecht ?

ADHD angst assertiviteit concentratieproblemen conflicten echtscheiding gedragsproblemen emotionele problemen faalangst fobie eetstoornissen gezinsproblemen identiteitsvragen ontwikkelingsstoornissen opvoedingsvragen persoonlijkheidsproblemen relatieproblemen slaapstoornissen spanning stress trauma rouw verslaving zelfbeeld zelfvertrouwen

Vacature

Vacature voor een klinisch psycholoog.

Meer info:

Team

Lees alles over onze teamleden.


Katrien Belmans

Erkend relatie- en gezinstherapeute

Doelgroep

kinderen, jongeren, gezinnen en koppels

katrien melotte

Katrien Melotte

Erkend relatie- en gezinstherapeute

Doelgroep

volwassenen, koppels en gezinnensabine poel

Sabine Poel

Erkend relatie- en gezinstherapeute
Erkend echtscheidingsbemiddelaar

Doelgroep

Kinderen, jongeren, gezinnen en koppels
Volwassenen met BDL-problematiek (DGT-aanpak)

Sabine gebruikt hoofdzakelijk de praktijkruimte in Linden

Thijs Vanhie

Thijs Vanhie

"Emotion Focused" therapeut i.o.

Doelgroep

volwassenenJulie Van Meel

Klinisch psychologe
Ad interim

Doelgroep

kinderen, jongeren en gezinnen

Hanne Verbruggen

Hanne Verbruggen

Relatie- en gezinstherapeute i.o.

Doelgroep

Kinderen, jongeren, gezinnen en koppelsKatrien Vuerinckx

Katrien Vuerinckx

Erkend gedragstherapeute

Doelgroep

jongeren, volwassenen
Therapie

Voor welke therapie kan je bij ons terecht ?


 Individuele therapie

Vele kinderen, jongeren en/of volwassenen komen op een bepaald moment in hun leven vast te zitten. Mensen kunnen problemen hebben op het werk of op school, moeite hebben met het verwerken van bepaalde gebeurtenissen, gepest worden, zich depressief of (faal)angstig voelen, niet weten hoe ze moeten omgaan met hun emoties, snel boos worden, zich slecht voelen in sociale contacten, slecht slapen, zich niet goed kunnen concentreren, .... Vaak klaren deze problemen na een tijdje weer op of slagen mensen er in om op eigen kracht of samen met hun ouders, partner, familie en vrienden een uitweg te vinden. Soms echter, is dit moeilijk. Je krijgt dan het gevoel vast te zitten en niet het leven te leiden dat je wil leiden. Niet de persoon, de partner, de ouder of het gezinslid te kunnen zijn die je wil zijn.

Herken je jezelf hierin? Dan kan een therapeutische begeleiding bij een psycholoog aangewezen zijn. Wij gaan samen met jou aan de slag om te zoeken wat er moeilijk loopt en vooral wat er kan veranderen om dichter bij het “gewenste” leven te komen. Er wordt samen met jou gekeken naar wat je kan veranderen in je dagdagelijks leven en hoe je op een andere manier naar de dingen kan kijken. Ook zoeken we samen welke mensen rondom jou je hierbij kunnen ondersteunen. Eventueel kunnen deze mensen ook uitgenodigd worden bij een of meerdere gesprekken. De psycholoog volgt tijdens de therapie het veranderingsproces op en stuurt bij waar nodig.

Ook wanneer je je kind hierin herkent, kan een therapie helpend zijn. De psycholoog gaat samen met jullie als ouders en - afhankelijk van de leeftijd - ook met jullie kind zoeken naar hoe jullie traject er best zou uitzien. Meestal werkt de psycholoog samen met de ouders en het kind. Bij jonge kinderen wordt er soms voor gekozen om enkel oudergesprekken te doen.


 Gezinstherapie

Gezinsleden zijn niet zomaar individuen die toevallig samen in 1 huis wonen. Ze hebben een belangrijke band met elkaar en worden voortdurend door elkaar beïnvloed, op aangename maar ook minder aangename manieren. Soms geraken gezinnen verstrikt in steeds terugkerende conflicten of communicatiemoeilijkheden en komen ze hier alleen niet meer uit.

Op zo'n moment kan gezinstherapie iets voor uw gezin betekenen. In de gezinstherapie worden problemen niet bekeken als 'van 1 individu', maar wel benaderd vanuit een 'systemisch perspectief'. Dit wil zeggen dat er gefocust wordt op verbondenheid en communicatie en dat er gezocht wordt naar nieuwe verklaringen voor de problemen waar één gezinslid of het gezin mee worstelt. Op die manier kan men een andere visie krijgen op elkaar, op de relaties en op de zorgen die er zijn. De gezinstherapeut zal zich 'meerzijdig partijdig' opstellen. Dit betekent dat hij of zij geen partij zal kiezen, geen oordelen zal uitspreken en niet zal gaan veroordelen.

 Relatietherapie

Relaties kunnen soms zo vast lopen dat de partners het gevoel hebben tegenover elkaar te staan. De emotionele band tussen partners ("wij samen") lijkt zoek te zijn. Dit gaat vaak samen met afstandelijkheid, herhaaldelijk conflict, eenzaamheid, frustratie, verdriet, pijn ...

Relatietherapie betekent samen "tijd nemen" voor jezelf en jullie relatie. De relatietherapeut creeert, als neutrale derde, een veilige ruimte. Hij/Zij is meerzijdig partijdig en helpt jullie om de dialoog terug aan te gaan. Er wordt aandacht besteed aan spreken, luisteren en elkaar opnieuw horen.

 Bemiddeling

In ons therapeutisch werk komen we in contact met kinderen, gezinnen en koppels die met problemen kampen. Bij het goed verkennen van deze problemen valt het op dat er vaak sprake is van hevige discussies binnen echtscheidingssituaties, conflicten over de overeenkomst na echtscheiding, conflicten over het niet naleven van afspraken,...

Vaak zijn het de kinderen die worden 'aangemeld bij de therapeut' omdat ze problemen hebben. Uit onderzoek blijkt dat kinderen bij een echtscheiding vooral lijden onder de mate van conflict dat er heerst tussen beide ouders. Deze discussies zijn al zo lang bezig dat ze als het ware 'te ver gevorderd zijn' om ze nog te kunnen 'ontmijnen'.

Als je voor bemiddeling kiest, kies je ervoor om je conflicten als ex-partners of als ouders in eigen handen te houden. Je wil je ouderschap of je echtscheiding samen met je ex-partner regelen, en dit door dialoog in plaats van door strijd. Als ex-partner en als ouder ben je het best geplaatst om zelf te zoeken naar goede regelingen voor jou en de kinderen. Enkel afspraken waar alle betrokkenen zich kunnen in vinden zijn op lange termijn haalbaar en zorgen voor weinig discussies achteraf. Bemiddeling is altijd gebaseerd op "vrijwilligheid", wat betekent dat men niet kan gedwongen worden om in bemiddeling te gaan.

Bij ACSI worden er vooral regelingen uitgewerkt rond het kind/de kinderen, met name: ouderlijk gezag, verblijfsregeling, kostenregeling en wat bij conflicten en discussies. Om het kind belang van het kind maximaal centraal te stellen kunnen de kinderen ook gezien worden door de bemiddelaar die tevens kinderpsycholoog is van opleiding.

 Vormingen voor ouders, leerkrachten en hulpverleners

We organiseren ook vormingen/workshops rond faalangst en (v)echtscheiding. Wenst u meer informatie, neem gerust contact met ons op via het webformulier, via e-mail of telefoon.

Afspraak

Hoe maak je een afspraak en hoe gaan we te werk ?

Procedure

 1. Aanmelding

  Een aanmelding is een eerste contact tussen jou en ACSI, waarbij je aangeeft waarvoor je graag bij ons terecht zou kunnen. Bij elke aanmelding wordt in onderling overleg beslist door wie en wanneer uw hulpvraag kan beantwoord worden. Aanmelden kan via:
 2. Intakegesprek

  Een eerste verkennend gesprek wordt gevoerd om de hulpvragen in kaart te brengen.

 3. Termijn

  Er wordt samen met u gekeken naar een wenselijke of haalbare termijn van de therapie, die afhankelijk van de hulpvraag kortdurend is, of eerder van lange duur zal zijn. Indien het therapeutisch aanbod niet voldoende aansluit bij de hulpvraag, zoeken we mee naar een zo goed mogelijke doorverwijzing.

 4. Begeleiding

  De eigenlijke begeleiding wordt opgestart. Concreet kan dit zijn: belevingsonderzoek, adviesgesprekken, ondersteunende gesprekken, relaxatietherapie, individuele psychotherapie, sociale vaardigheidstraining (zowel individueel als in groep), gezinsbegeleiding, ...

 5. Overleg

  Als team hebben we regelmatig intervisiemomenten waar ruimte is tot onderlinge feedback en ondersteuning. Overleg met externen is ook steeds mogelijk.

Tarieven

Psychotherapie
Oriëntatiegesprek of intake voor individuele therapie, gezins- of koppeltherapie 60 euro
Individuele therapie 50 euro
Gezinstherapie 60 euro
Relatietherapie 60 euro
Dienstverplaatsingen
(bv. schoolbezoek, intake of therapie op verplaatsing, ...)
Wettelijke tarief per gereden kilometer + vergoeding voor de reistijd (= 5 euro per begonnen kwartier)
Inhoudelijke verslagvoering 25 euro
Bemiddeling
Individuele gesprekken 50 euro per uur
Bemiddelingsgesprekken 100 euro (50 euro p.p.)
Maken van documenten en afsprakennota’s 50 euro per uur
Formaliteiten gerechtelijke bemiddeling 60 euro (30 euro p.p.)
Niet nagekomen afspraak 25 euro p.p.
Wanneer cliënten zonder geldige reden (ziekte e.d.) niet komen opdagen voor een sessie of minder dan 24 uur op voorhand afbellen, zal voor de gemiste sessie de helft van de prijs aangerekend worden.

Contact

Waar vind je ons en hoe kan je ons contacteren ?

Praktijkruimtes

Groepspraktijk Nieuwrode
Dorp 13, bus 1
3221 Nieuwrode

Praktijkruimte Linden
Houwaartstraat 114
3210 Linden
Enkel Sabine werkt hier

Contact

Voor algemene vragen en aanmelding:


Mobiele nummers therapeuten

Katrien Belmans 0478/12.41.08
Katrien Melotte 0470/69.33.50
Sabine Poel 0484/76.73.80
Thijs Vanhie 0471/52.17.20
Julie Van Meel 0472/33.66.19
Hanne Verbruggen 0472/87.46.33
Katrien Vuerinckx 0487/60.59.57